woensdag 18 maart 2015

blog week 4Blog week 4:
Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
De afgelopen week stond in het teken van de voorbereiding op de tweede marktdag. Inmiddels weet iedereen waar we als DOT naar toe willen en hoe we dat willen bereiken. We hebben aan de hand van het Skypegesprek op 03-03-2015 besproken wat we tot nu toe gedaan hebben en een taakverdeling gemaakt als voorbereiding op de tweede marktdag.

Samenwerking:
De samenwerking verloopt vooralsnog erg prettig. We hebben tijdens het Skypegesprek Erik op de hoogte gebracht van de vorderingen die we gemaakt hebben. Eventuele bijzonderheden hebben we ook besproken. Zoals in de vorige blog is te lezen wilden we geen knopen doorhakken zonder Erik hierbij te betrekken, daarom hebben we dat afgelopen week gedaan. De actiepunten zoals beschreven in de agenda hebben we daarom deze week besproken zodat iedereen zijn mening hierover kon geven.

Product en belang voor de opdrachtgevers:
Deze week hebben we moeten presenteren op de tweede marktdag op 07-03-2015. Voor deze presentatie heeft Jurre een Prezi gemaakt met daarin enkele tools zoals aangeleerd tijdens de eerste marktdag. In deze Prezi komt naar voren wat we tot nu toe gedaan hebben, ook hebben we aangegeven waar de problemen zich hebben voorgedaan. Omdat Rick het plan van aanpak heeft gemaakt hebben we besloten om Rick samen met Jurre de kern van de presentatie voor te laten dragen. Jorrit heeft de inleiding voor zijn rekening genomen en daarin kort aangegeven wat we tot nu toe gedaan hebben. Erik heeft de afsluiting gepresenteerd en aangegeven waar we als DOT naar toe willen. Erik heeft ook voor samenhang gezorgd in de schrijfwijze van Rick en Jurre met betrekking tot het plan van aanpak zodat deze goed in elkaar zit en prettig leest. Jorrit heeft de blog geschreven en een agenda gemaakt voor deze week. Tot slot heeft Rick nog de laatste hand gelegd aan het plan van aanpak voordat Erik hiermee aan de slag is gegaan. We hebben als DOT ook een paar actiepunten geformuleerd die we nog moeten uitvoeren. Daarnaast waren er nog een paar losse eindjes die we aan elkaar hebben geknoopt. Het budget moeten we concretiseren om met een goed doordacht plan te komen. Ook hebben we individueel lespakketten bekeken van ROFO om in te schatten of deze misschien voor ons dienst kan doen als onderdeel van het lessenpakket.


https://marcelkesselring.files.wordpress.com/2010/04/aankomend-schoolleider.jpg
De bovenstaande afbeelding schetst onze voorbereiding op de tweede marktdag als DOT en het overwinnen/wegnemen van de angsten om ICT middelen in te zetten in de klas

1 opmerking:

 1. Beste DOT,

  Wat mooi om te lezen hoe jullie ieders kwaliteiten inzetten, zo ook tijdens de (voorbereidingen op de) presentatie van afgelopen marktdag. Jullie hebben toen veel feedback gekregen, vooral gericht om je te helpen focussen en niet teveel hooi op de spreekwoordelijke vork te willen nemen.

  Goed om je te verdiepen in wat bestaand materiaal van relevante betekenis voor jullie kan zijn. Veel docenten proberen wielen opnieuw uit te vinden, om vervolgens teleurgesteld te raken in hoeveel tijd het volledig nieuw ontwerpen wel niet kost. Hoewel ook de nodige tijdsinvestering in het arrangeren van lesmaterialen gaat zitten. Daarover nog een aardig stuk uit Onderwijs van Morgen, http://www.onderwijsvanmorgen.nl/arrangeren-van-digitaal-lesmateriaal, ook al is het uit 2010, het geldt immer nog: leerdoelen zijn zo bepalend voor de (eind)kwaliteit van het materiaal.

  En laat daar nu net de schoen wrikken voor jullie, die zijn er niet 1,2,3 voorhanden. Dat betekent dus dat jullie je daarin vooral zullen moeten verdiepen en je gemaakte keuzes hierin gaat verantwoorden niet direct op onderbuik-gevoel, maar vanuit theoretische kaders én met de nodige praktijk 'common sense' natuurlijk. Laat ook collega's buiten jullie DOT naar leerdoelen meekijken en erop reageren. Het blijkt ook op lerarenopleidingen nog best lastig om goed, helder én volledig te beschrijven wat leerlingen (zullen) leren.

  Lees in bovengenoemde link ook eens de kritische, maar realistisch gestoelde reactie van Dr. Henk Witteman (promoveerde op leerstijlen). Op Windesheim refereren we veelal aan de taxonomie van Bloom.

  Graag tot de volgende blog! Veel succes en hartelijke groet, Rina

  BeantwoordenVerwijderen