woensdag 18 maart 2015

Blog week 3Blog week 3:
Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
In week twee hebben we ervoor gezorgd dat we de neuzen allemaal dezelfde kant op hebben gekregen. Dat betekent dat we gezamenlijk weten waar we als DOT naar toe willen werken. Afgelopen week hebben we vakantie gevierd, dit resulteerde in het feit dat ons Skype gesprek niet door iedereen werd bijgewoond omdat Erik Bakker op vakantie was. Dit is in goed overleg gegaan en daarop hebben we onze planning aangepast. Al met al wordt er dus goed samengewerkt en gecommuniceerd.

Samenwerking:
Aangezien het deze week vakantie was zijn we binnen onze DOT deze week anders te werk gegaan dan normaal het geval is. Erik Bakker was er zoals gezegd niet. Dit hebben we opgevangen door enigszins vooruit te werken zodat we niet in de knel zouden komen waar het gaat om de tweede bijeenkomst tijdens de marktdag. De samenwerking verloopt goed en onderling is er duidelijkheid en overeenstemming. Omdat er een groepslid ontbrak, hebben we ervoor gekozen geen knopen door te hakken die van invloed zouden kunnen zijn op het onderzoek.

Product en het belang voor de opdrachtgevers:
Tijdens deze week hebben wij een plan van aanpak gemaakt om voor de opdrachtgever inzichtelijk te maken wat we wanneer willen gaan uitvoeren. Dit is aan de hand van een kort verslag stap voor stap beschreven. Omdat we allemaal weten waar we uiteindelijk naar toe willen werken, hebben we ons afgelopen week verdiept in alle punten zoals beschreven staat in het plan van aanpak. Denk hierbij aan de probleemstelling en hypothese. Iedereen heeft voor zichzelf aan de hand van verschillende perspectieven (student, docent en DOT) voor zichzelf een hypothese opgesteld. Deze voegen we samen tot een duidelijke hypothese. Jurre heeft zich deze week verdiept in de verslageisen zoals gesteld voor het MBO. Jorrit heeft bekeken of deze verslageisen landelijk zijn vastgesteld of dat een school hier zelf invulling aan mag geven. Rick heeft zich verdiept in het plan van aanpak en gekeken wat hierin voor ons als DOT noodzakelijk is zodat we niets over het hoofd zien. Omdat het vakantie was en niet iedereen in staat was om aanwezig te zijn bij het Skypegesprek heeft Erik vorige week al enkele vervolgstappen gezet met betrekking tot het onderzoek. Hij heeft contact gehad met instanties om te kijken of er lespakketten bestaan met betrekking tot Microsoft Word als onderwerp. Ook heeft hij een instrument ontwikkeld dat een op een geïmplementeerd kan worden met als leidraad het plan van aanpak zoals ontwikkeld door Rick.

Deze onderstaande afbeelding staat voor ons als metafoor als alle bedachte idee├źn die langzaamaan concreet worden en naar een punt of doel toewerken.

http://1.bp.blogspot.com/-k9CsUUxB66c/UlWmPNF8KdI/AAAAAAAAAdU/i94siexaW1s/s1600/beweging.jpg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten