dinsdag 26 mei 2015

Blog week 6-16

Hoog tijd

Hoog tijd voor een nieuwe blog! Het is al weer even geleden. Precies twee maanden, om maar een tijdsbestek te noemen. In die twee maanden zijn we druk geweest. Druk met individuele onderzoeken, een brommerongeluk, de pilotopdracht, vieze luiers, reflecties, Koningsdag, een koemelkallergie, werk, een feestje, studeren, American Football wedstrijden, werk, studeren, studeren, studeren en… een marktdag in Zwolle. De marktdag in Zwolle viel voor ons als DOT tegen: alle vier gingen we met een enigszins onvoldaan gevoel huiswaarts. Een aantal zaken was onduidelijk, zoals het wel of niet verplicht presenteren van de Pecha Kucha. En wanneer moet die dan eigenlijk gepresenteerd worden? En hoe wordt deze dan beoordeeld? Wat is eigenlijk het idee van deze marktdag? Wel les? Nee, geen les. Of toch wel? Nee, uiteindelijk niet. Let wel: het is zeker niet onze bedoeling de begeleidende docenten af te branden. Maar een stukje eerlijke feedback lijkt ons wel op zijn plaats. Dat hadden we wellicht beter op de marktdag zelf kunnen doen…
Oh, en dan ook nog dat tentamen! Wat een leuke opdracht, maar wat een enorme bult werk! Daar hadden we ons aardig op verkeken. Het woord tentamen suggereert toch een tijdsduur van niet meer dan drie uren, althans bij ons. Dat viel toch echt even tegen: gemiddeld hebben we er allemaal toch wel zo’n twintig (!) uur werk inzitten. En dat naast drukke banen en studies, dat was even pittig! We hadden natuurlijk ook wel kunnen weten dat je met een tentamen van twee of drie uurtjes niet vijf studiepunten kunt verantwoorden. Maar, al met al: het tentamen was erg leuk om te maken. We konden er geheel onze eigen draai aan geven, jullie hebben alleen de randvoorwaarden gesteld. Dat hebben we als erg prettig ervaren. Ook wel prettig: we hebben het tentamen alle vier in één keer gehaald.
Daarnaast is het ook hoog tijd om een begin te maken met de afronding van de minor. Dat wil zeggen dat we druk bezig zijn met het eindproject: het grootste gedeelte is gedaan en er kan volgende week begonnen worden met het samenvoegen van alle stukken. Na de marktdag van 25 april hebben we nieuwe taken verdeeld en een planning gemaakt voor de laatste fase van de minor. Leuk is dat we nog steeds onverminderd enthousiast bezig zijn met het groepswerk. De sfeer tijdens Skype-vergaderingen is altijd nog helemaal goed: iedereen wil graag samen de laatste hand aan het eindproject leggen. Taken worden daarom ook vaak aan tweetallen toegeschreven in plaats van aan individuen. Dat geeft toch wel weer hoe mooi de samenwerking binnen onze DOT verloopt.
Tenslotte vinden wij het hoog tijd voor een week of zes zomervakantie: dat betekent als het goed is dat we alle vier de minor met goed resultaat hebben afgerond!

dinsdag 24 maart 2015

Blog week 5Tipp-ex of T-PACKs, Addy of ADDIE?!

T-PACK, hou er maar over op! Onze DOT heeft genoeg gelezen deze week, over die T-PACK. Het hoofddoel van deze week is het afronden van de pilotopdracht. Daarnaast willen we graag nog wat stappen maken in ons eindproject: T-PACK komt bij beide om de hoek kijken. In goed overleg hebben we de taken verdeeld. Twee van ons gaan samen met T-PACK aan de slag; wat willen we daar eigenlijk over kwijt in ons eindproject en in onze pilotopdracht? Er zijn goede en concrete ideeën binnen onze DOT. Tijdens de vergadering komt naar voren dat het duo niet echt heeft overlegd, omdat er toch onduidelijkheid was over wie welke taak had, deze week. Dus: twéé T-PACKs. Wel twee die heel sterk op elkaar lijken overigens, gelukkig maar! Zitten we toch maar weer mooi op één lijn. Maar wat blijkt: er is nog een derde T-PACK in omloop! Een paar weken geleden al opgesteld door een voortvarend DOT-lid. Dus: een drietal T-PACKs… Dat vraagt om Tipp-Ex! Hier en daar even wat weg-tipp-exen om dubbelingen te verwijderen en stukken tekst te verplaatsen. We komen er wel!

Een paar dagen voor de Skype-meeting hebben we afgesproken om de meeting te verplaatsen naar 12.00 uur. Dat komt een van de DOT-leden beter uit in verband met zijn werk. De rest stemt daar unaniem mee in: wat zijn we toch flexibel! 

Op de Skype-vergadering komt naar voren dat we erg tevreden zijn over de manier van werken en vergaderen. Een paar uur voor de vergadering upload iedereen zijn gemaakte stukken op Dropbox. Zo heeft iedereen de tijd om zich nog even te verdiepen in elkaars stukken en waar nodig ook van feedback te voorzien. Dat heeft ook zo zijn effect in de vergadering: we hakken sneller knopen door, iedereen weet waar we het over hebben en we werken dus erg efficiënt. Goed bezig! 

Twee van de DOT-leden geven tijdens de vergadering aan dat de taakverdeling deze week nogal scheef is. Op de marktdag heeft onze DOT de taken verdeeld aan het eind van de middag; niet zo’n goed idee… Vier met webtools en ADDIE gevulde hoofden die de koers uitzetten voor de komende week: dat doen we de volgende keer maar anders. Gelukkig kan ook dat gewoon besproken worden in onze DOT. We luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, we voorzien van positief-kritische feedback, we werken constructief en probleemoplossend samen. 
 
ADDIE is deze week ook een thema geweest. Daarom staat naast Tipp-Ex ook ontwerper Addy van den krommenacker symbool voor deze week. Addy zal vast ook wel ADDIE toepassen. We hebben ADDDIE (of Addy?) zowel op het eindproject als op de pilotopdracht losgelaten. Alle onderdelen van ADDIE zijn meermaals voorbij gekomen, waarbij vooral ook regelmatig geëvalueerd wordt. 

Tot volgende week!woensdag 18 maart 2015

blog week 4Blog week 4:
Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
De afgelopen week stond in het teken van de voorbereiding op de tweede marktdag. Inmiddels weet iedereen waar we als DOT naar toe willen en hoe we dat willen bereiken. We hebben aan de hand van het Skypegesprek op 03-03-2015 besproken wat we tot nu toe gedaan hebben en een taakverdeling gemaakt als voorbereiding op de tweede marktdag.

Samenwerking:
De samenwerking verloopt vooralsnog erg prettig. We hebben tijdens het Skypegesprek Erik op de hoogte gebracht van de vorderingen die we gemaakt hebben. Eventuele bijzonderheden hebben we ook besproken. Zoals in de vorige blog is te lezen wilden we geen knopen doorhakken zonder Erik hierbij te betrekken, daarom hebben we dat afgelopen week gedaan. De actiepunten zoals beschreven in de agenda hebben we daarom deze week besproken zodat iedereen zijn mening hierover kon geven.

Product en belang voor de opdrachtgevers:
Deze week hebben we moeten presenteren op de tweede marktdag op 07-03-2015. Voor deze presentatie heeft Jurre een Prezi gemaakt met daarin enkele tools zoals aangeleerd tijdens de eerste marktdag. In deze Prezi komt naar voren wat we tot nu toe gedaan hebben, ook hebben we aangegeven waar de problemen zich hebben voorgedaan. Omdat Rick het plan van aanpak heeft gemaakt hebben we besloten om Rick samen met Jurre de kern van de presentatie voor te laten dragen. Jorrit heeft de inleiding voor zijn rekening genomen en daarin kort aangegeven wat we tot nu toe gedaan hebben. Erik heeft de afsluiting gepresenteerd en aangegeven waar we als DOT naar toe willen. Erik heeft ook voor samenhang gezorgd in de schrijfwijze van Rick en Jurre met betrekking tot het plan van aanpak zodat deze goed in elkaar zit en prettig leest. Jorrit heeft de blog geschreven en een agenda gemaakt voor deze week. Tot slot heeft Rick nog de laatste hand gelegd aan het plan van aanpak voordat Erik hiermee aan de slag is gegaan. We hebben als DOT ook een paar actiepunten geformuleerd die we nog moeten uitvoeren. Daarnaast waren er nog een paar losse eindjes die we aan elkaar hebben geknoopt. Het budget moeten we concretiseren om met een goed doordacht plan te komen. Ook hebben we individueel lespakketten bekeken van ROFO om in te schatten of deze misschien voor ons dienst kan doen als onderdeel van het lessenpakket.


https://marcelkesselring.files.wordpress.com/2010/04/aankomend-schoolleider.jpg
De bovenstaande afbeelding schetst onze voorbereiding op de tweede marktdag als DOT en het overwinnen/wegnemen van de angsten om ICT middelen in te zetten in de klas