dinsdag 24 maart 2015

Blog week 5Tipp-ex of T-PACKs, Addy of ADDIE?!

T-PACK, hou er maar over op! Onze DOT heeft genoeg gelezen deze week, over die T-PACK. Het hoofddoel van deze week is het afronden van de pilotopdracht. Daarnaast willen we graag nog wat stappen maken in ons eindproject: T-PACK komt bij beide om de hoek kijken. In goed overleg hebben we de taken verdeeld. Twee van ons gaan samen met T-PACK aan de slag; wat willen we daar eigenlijk over kwijt in ons eindproject en in onze pilotopdracht? Er zijn goede en concrete ideeën binnen onze DOT. Tijdens de vergadering komt naar voren dat het duo niet echt heeft overlegd, omdat er toch onduidelijkheid was over wie welke taak had, deze week. Dus: twéé T-PACKs. Wel twee die heel sterk op elkaar lijken overigens, gelukkig maar! Zitten we toch maar weer mooi op één lijn. Maar wat blijkt: er is nog een derde T-PACK in omloop! Een paar weken geleden al opgesteld door een voortvarend DOT-lid. Dus: een drietal T-PACKs… Dat vraagt om Tipp-Ex! Hier en daar even wat weg-tipp-exen om dubbelingen te verwijderen en stukken tekst te verplaatsen. We komen er wel!

Een paar dagen voor de Skype-meeting hebben we afgesproken om de meeting te verplaatsen naar 12.00 uur. Dat komt een van de DOT-leden beter uit in verband met zijn werk. De rest stemt daar unaniem mee in: wat zijn we toch flexibel! 

Op de Skype-vergadering komt naar voren dat we erg tevreden zijn over de manier van werken en vergaderen. Een paar uur voor de vergadering upload iedereen zijn gemaakte stukken op Dropbox. Zo heeft iedereen de tijd om zich nog even te verdiepen in elkaars stukken en waar nodig ook van feedback te voorzien. Dat heeft ook zo zijn effect in de vergadering: we hakken sneller knopen door, iedereen weet waar we het over hebben en we werken dus erg efficiënt. Goed bezig! 

Twee van de DOT-leden geven tijdens de vergadering aan dat de taakverdeling deze week nogal scheef is. Op de marktdag heeft onze DOT de taken verdeeld aan het eind van de middag; niet zo’n goed idee… Vier met webtools en ADDIE gevulde hoofden die de koers uitzetten voor de komende week: dat doen we de volgende keer maar anders. Gelukkig kan ook dat gewoon besproken worden in onze DOT. We luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, we voorzien van positief-kritische feedback, we werken constructief en probleemoplossend samen. 
 
ADDIE is deze week ook een thema geweest. Daarom staat naast Tipp-Ex ook ontwerper Addy van den krommenacker symbool voor deze week. Addy zal vast ook wel ADDIE toepassen. We hebben ADDDIE (of Addy?) zowel op het eindproject als op de pilotopdracht losgelaten. Alle onderdelen van ADDIE zijn meermaals voorbij gekomen, waarbij vooral ook regelmatig geëvalueerd wordt. 

Tot volgende week!woensdag 18 maart 2015

blog week 4Blog week 4:
Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
De afgelopen week stond in het teken van de voorbereiding op de tweede marktdag. Inmiddels weet iedereen waar we als DOT naar toe willen en hoe we dat willen bereiken. We hebben aan de hand van het Skypegesprek op 03-03-2015 besproken wat we tot nu toe gedaan hebben en een taakverdeling gemaakt als voorbereiding op de tweede marktdag.

Samenwerking:
De samenwerking verloopt vooralsnog erg prettig. We hebben tijdens het Skypegesprek Erik op de hoogte gebracht van de vorderingen die we gemaakt hebben. Eventuele bijzonderheden hebben we ook besproken. Zoals in de vorige blog is te lezen wilden we geen knopen doorhakken zonder Erik hierbij te betrekken, daarom hebben we dat afgelopen week gedaan. De actiepunten zoals beschreven in de agenda hebben we daarom deze week besproken zodat iedereen zijn mening hierover kon geven.

Product en belang voor de opdrachtgevers:
Deze week hebben we moeten presenteren op de tweede marktdag op 07-03-2015. Voor deze presentatie heeft Jurre een Prezi gemaakt met daarin enkele tools zoals aangeleerd tijdens de eerste marktdag. In deze Prezi komt naar voren wat we tot nu toe gedaan hebben, ook hebben we aangegeven waar de problemen zich hebben voorgedaan. Omdat Rick het plan van aanpak heeft gemaakt hebben we besloten om Rick samen met Jurre de kern van de presentatie voor te laten dragen. Jorrit heeft de inleiding voor zijn rekening genomen en daarin kort aangegeven wat we tot nu toe gedaan hebben. Erik heeft de afsluiting gepresenteerd en aangegeven waar we als DOT naar toe willen. Erik heeft ook voor samenhang gezorgd in de schrijfwijze van Rick en Jurre met betrekking tot het plan van aanpak zodat deze goed in elkaar zit en prettig leest. Jorrit heeft de blog geschreven en een agenda gemaakt voor deze week. Tot slot heeft Rick nog de laatste hand gelegd aan het plan van aanpak voordat Erik hiermee aan de slag is gegaan. We hebben als DOT ook een paar actiepunten geformuleerd die we nog moeten uitvoeren. Daarnaast waren er nog een paar losse eindjes die we aan elkaar hebben geknoopt. Het budget moeten we concretiseren om met een goed doordacht plan te komen. Ook hebben we individueel lespakketten bekeken van ROFO om in te schatten of deze misschien voor ons dienst kan doen als onderdeel van het lessenpakket.


https://marcelkesselring.files.wordpress.com/2010/04/aankomend-schoolleider.jpg
De bovenstaande afbeelding schetst onze voorbereiding op de tweede marktdag als DOT en het overwinnen/wegnemen van de angsten om ICT middelen in te zetten in de klas

Blog week 3Blog week 3:
Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
In week twee hebben we ervoor gezorgd dat we de neuzen allemaal dezelfde kant op hebben gekregen. Dat betekent dat we gezamenlijk weten waar we als DOT naar toe willen werken. Afgelopen week hebben we vakantie gevierd, dit resulteerde in het feit dat ons Skype gesprek niet door iedereen werd bijgewoond omdat Erik Bakker op vakantie was. Dit is in goed overleg gegaan en daarop hebben we onze planning aangepast. Al met al wordt er dus goed samengewerkt en gecommuniceerd.

Samenwerking:
Aangezien het deze week vakantie was zijn we binnen onze DOT deze week anders te werk gegaan dan normaal het geval is. Erik Bakker was er zoals gezegd niet. Dit hebben we opgevangen door enigszins vooruit te werken zodat we niet in de knel zouden komen waar het gaat om de tweede bijeenkomst tijdens de marktdag. De samenwerking verloopt goed en onderling is er duidelijkheid en overeenstemming. Omdat er een groepslid ontbrak, hebben we ervoor gekozen geen knopen door te hakken die van invloed zouden kunnen zijn op het onderzoek.

Product en het belang voor de opdrachtgevers:
Tijdens deze week hebben wij een plan van aanpak gemaakt om voor de opdrachtgever inzichtelijk te maken wat we wanneer willen gaan uitvoeren. Dit is aan de hand van een kort verslag stap voor stap beschreven. Omdat we allemaal weten waar we uiteindelijk naar toe willen werken, hebben we ons afgelopen week verdiept in alle punten zoals beschreven staat in het plan van aanpak. Denk hierbij aan de probleemstelling en hypothese. Iedereen heeft voor zichzelf aan de hand van verschillende perspectieven (student, docent en DOT) voor zichzelf een hypothese opgesteld. Deze voegen we samen tot een duidelijke hypothese. Jurre heeft zich deze week verdiept in de verslageisen zoals gesteld voor het MBO. Jorrit heeft bekeken of deze verslageisen landelijk zijn vastgesteld of dat een school hier zelf invulling aan mag geven. Rick heeft zich verdiept in het plan van aanpak en gekeken wat hierin voor ons als DOT noodzakelijk is zodat we niets over het hoofd zien. Omdat het vakantie was en niet iedereen in staat was om aanwezig te zijn bij het Skypegesprek heeft Erik vorige week al enkele vervolgstappen gezet met betrekking tot het onderzoek. Hij heeft contact gehad met instanties om te kijken of er lespakketten bestaan met betrekking tot Microsoft Word als onderwerp. Ook heeft hij een instrument ontwikkeld dat een op een geïmplementeerd kan worden met als leidraad het plan van aanpak zoals ontwikkeld door Rick.

Deze onderstaande afbeelding staat voor ons als metafoor als alle bedachte ideeën die langzaamaan concreet worden en naar een punt of doel toewerken.

http://1.bp.blogspot.com/-k9CsUUxB66c/UlWmPNF8KdI/AAAAAAAAAdU/i94siexaW1s/s1600/beweging.jpg